Als je geen bestaande klantrelatie van KPMG bent en ook geen aanvullende toestemming geeft of hebt gegeven voor het verdere gebruik van je gegevens dan worden deze binnen 30 dagen automatisch verwijderd. Als uit onze systemen blijkt dat je al eerder toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van je gegevens door KPMG dan blijft deze van toepassing en hoef je dus niet opnieuw toestemming te geven. Voor meer informatie over hoe KPMG omgaat met persoonsgegevens, zie ons Privacy Policy.